උතුරු ෙකාරියාව නැවතත් නාඩගමක් නටයි

නවතම ෙතාරතුරු අණුව උතුරු කොරියාව ෙලාව ඔනෑම තැනනට ෙලහෙසි පහසු ලගාවීමට හැකි මිසයිලයක් නිෂ්පාදණය නරයි ලෝතයේ මෙතරම් ප්‍රස්ණ තිබියදි ෙලා්තයවටා යවන ෙසල්ලම් තාර වැඩ අපි තරයේ හෙලා දකිමු

තව ලැබී ඇති තොරතුරු අනුව අද උදැසන කල පරීක්ෂණය අකුව මෙම මිසයිලය කිලෝ මීටර් 2802 ඉහල අහසට නැග අත

ඇමරිකාවේ නිදහස සැමරීමට පැමනී ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මහතා මෙම ආරංචිය නිසා අතිෂ්‍යන් කලකිරී ඇත

මීලගට ඔහු චන්දය ඊල්ලීම දකුණු කොරියාෙවන් කියා පවසයී

සැවොම බලාසිටින්නේ ජපානය සහ දකනු කොරියාව රිටන් පෝරියල් එක දෙන තුරුය

ලගම ඇති වාද්‍යුත් සංඥාා ජාලය මූනුපොත් වැඩසටහන මගින් දුර දැක ගන්න

ඔන්න අායි විද්‍යුත්සංඤාා අන්තර්ජාල තියන තැන් හොයාගන්න එක අමාරු නැ
එම සෙවීමේ පහසුකම මුහුනුපොත් වැඩ සටහන මගින්ම සමයල තියනවා
විනෝදචාරිකායන අයටතමයි මේකේ වටිනාකම වැඩිපුරම දැනෙන්න ඔන

උතුරු කොරියා රජය සමග ඇමරිකාවේ ඉවසීමේ සීමාව අවසන් - ජ. ට්‍රම්ප්

ට්‍රම්ප් මහතා මෙසේ පැවසූවේ දකුණු කොරියා අග්‍රාමාත්‍යවරයාද රැස්වසිටි වොෂින්ටන් නුවර හමුවකදීය. තායිවානය චිනය ආස්‍රිත එම කලාපයේ ආරක්ශක කටයතු පිලිබදව එහිදී වැදගත් අංගයක් උනා


අවුරුදු විස්සකට පෙර අද


චීන රජය හොන් කොන් රාඡ්‍යය බ්‍රිතාන්‍යයන් අවුරුදු 150 බද්ද අවසන් කරමින් නැවත පවරා ගන්නා ලදී

එම පැවරීම 1982 මාර්ගරටි ටැචර් (එවක බ්‍රිතන්‍ය අග්‍රාමාතෘ) බෙයිජින් හිදි එකගවූ ගිවිසුමකට අනුකූලවය.