ටියුනීසාවට කියලා රටක් මීට කලින් අහාලා තියනවද?

අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ උතුරු දෙසින් වගේ තියෙන්නෙ උතුරු අප්‍රිකා ප්‍රදේශයට තමයි අයිති. ඔවුන්ගේ බහුතර ධර්මය නිසා නිතරම මැද පෙරදිග රටවල් සමග තමයි සංසන්දනය වෙන්නේ.

ටියුනිසියාව මැද පෙරදිග රටවල් වලින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය හරියටම ක්‍රියාත්මකවන රටක් හැටියට ගනන් ගැනෙනවා. 2014 සංගණනයට අනුව ජනගහනය මිලියන 11. අතීතයේ රෝම රාජධානියට අයත්ව තිබුණු ප්‍රදේශයක් හැටියටත් සදහන් වෙනවා. ඔවුන් ප්‍රංශයේ යටත් විජිතයක් හැටියට පැවතියා, 1956 තමයි නිදහස ලබලා තියෙන්නේ. සමහර විට මේ කියන්න යන කතාවලට හේතු රෝම සහ ප්‍රංශ ආභාෂයෙන් ඔවුන්ගේ සමාජයට ඇතුලත් වූ සිතුවිලි නිසා වෙන්න පුලුවන්.

ඉතින් එම රටේ මෑතක් වෙනකන් විවාහ නිතීයෙන් විවාහ වන යුවලගේ අාගම අනුව බාදා ඇති කරලා තිබුනා. ඒ කියන්නේ යම් යම් අාගම් දෙකක් අතර විවාහ නිත්‍යානුකූල නෑ. නිති සංශෝධනයක් මගින් පසුගියදා ඒ කාලෝචිත නැති වර්ගවාදී වගන්තිය ඉවත් කරලා, දැන් විවාහයට ටියුනිසියානු වැසියන්ට තමන් ගේ පෞද්ගලික විශ්වාස භාදාවක් වෙන්නේ නෑ, අාදරය තමයි අවශ්‍ය ටියුනිසියාවේ සියට 99 පුරවැසියන් විශ්වාස කරන ධර්මය අරාබිකරයේ ප්‍රධානතම ධර්මය තමයි., ඉතින් එ ඉවත්කරන ලද වගන්තිය අනුව බහුතර ධර්මය විශ්වාස කරන්නේ නැති (ඇදහීම යනු විශ්වාසය නේද?) පිරිමියෙකුට එම ධර්මය විශ්වාස කරන කාන්තාවක් විවාහ කරගන්න බෑ, ඔන් නම් එම අාගම විස්වාස කරන්න ප්‍රතිඥා දිලා සහතිකයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා.

(මම අහලා තියන විදිහට ලංකාවෙත් පාරම්පරිකව මෙ වගේ ගැටලුවක් තිබුනා, හැබැයි අද සමාජය මම දන්න විදිහට නම් එච්චර පටු විදිහට හිතන්නේ නෑ)

ටියුනිසියාව
අරාබි රටවල් අතර මානව අයිතිවාසිකම් ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන රටක් හැටියට කැපී පෙනෙනවා, විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් ගෙ අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනි සිටිමෙන් ඔවුන් ජාත්‍යන්තරයේ සිත් දිනාගෙන තියනවා. එ අතරම තවත් කල් පැනපු නීතියක් ඉවත් කරලා ඒ තමයි ස්ත්‍රියක් දූෂණය කරපු පුද්ගලයෙක් එම ස්ත්‍රිය විවාහ කරගැනීම මගින් වරද කරුවෙක් ලෙස දඩුවම් නොලැබීම.

ඉතින් අරාබි රටවල් අතරින් කාන්තා අයිතිය තහවුරු කරපු රටක් හැටියට ටියුනිසියාව ඉතිහාස පොත් වල සටහන් වෙනවා. ටියුනිසියාව බහු විවාහ 1956 වගේ අෑත අතිතයේ ඉදන් නිතීයෙන් ඉවත් කරලා තිබුන රටක්,

 එත් තවම ටියුනිසියානු කාන්තාවන්ට බූදලයකට හිමිකම් කියන්න බැරිලූ, තාත්තලා තාමත් පුතාට විතරලු බූදලය ලියලා දෙන්නේ, ඔවු ඉතින් එකට නිති පන වන්න බෑ. හැබැයි නිති වල ස්වරූපය අනුව පාරම්පරික අදහස් වෙනස්වීමක් ඇති වන්න පුලුවන් කියලා මම හිතනවා.


No comments:

Post a Comment

මේ ලිපිය පිලිබද ඔබගේ අදහස් ලියන්න, සංවාදයකට එන්න