නිල් චිතුපටි විවාහ අසාර්තකවීමට හේතුවේ - සමීක්ෂණයකින් හෙලිවේ

වැඩිහිටියන්ට පමනක් සීමාවු නිල් චිත්‍රපට නැරඹීමට යොමුවීම අසාර්ථක විවාහ වල හේතුවන බව විද්‍යාත්මකව සමීක්ෂණ වලින් සොයාගෙන තියනවා.

මෙසේ අසාර්ථක සම්බන්ධතා වැඩිපුරම විවාහ ජෝඩු, කාන්තාවගේ පැත්තෙන් තමයි යොමුවීම දැකලා තියෙන්නේ. එම සමීක්ෂණය ආරම්භයේදී චිත්‍රපටි බැලීම ආරම්භ කර සමහර කාන්තාවන් සීයට 6-11 අතර ප්‍රමාණයක් දෙවන සමීක්ෂණය ආරම්භ කිරිමට යෙදුන කාලය වනවිට දික්කසාද වෙන්න ලැහැස්ති වෙලා ඉවරයි.

මේ සමීක්ෂණය කලමණාකරණය සහ දත්තයන් රැස්කිරීම යන සියලු කාර්යන් සිදුවුනේ ඔක්ලහොමා විශ්වවිද්‍යලයේ. හැබැයි සැලකිය යුතු කාරණයක් තමයි මෙම සමීක්ෂණය සහභාගිවූ සියලුදෙනා ඇමරිකන් ජාතිකයන් වීම. ඇමරිකාවේ නිල් චිත්‍රපටි නිත්‍යානුකූලයි. ඉතින් වැඩිපිරිසකට එම චිත්‍රපට ලේසියෙන්ම ලබා ගන්න පුලුවන්.

ඉතින් අර ඊයේ දාපු සිරස්තලය, එංගලන්ත රජය වැඩිහිටියන්ට නිල් චිත්‍රපට බලන්න සුරක්ෂිත ක්‍රමවේදයක් නිෂ්චිත කරනවා වගේ ඇමරිකාවෙන් එවගේ දෙවල් වලින් විවාහයකට වෙන බලපෑම් පෙන්නලා දීලා තියනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට ලංකාවේ නිල් චිත්‍රපටි තහනම් කරලා තියන එක අපේ සමාජයේ දික්කසාද ප්‍රමාණය අවම කරල තියන හේතු සාධකයක් වන්න බැරි නෑ.


No comments:

Post a Comment

මේ ලිපිය පිලිබද ඔබගේ අදහස් ලියන්න, සංවාදයකට එන්න