ඉන්දියාව අපිට වඩා වේගවත්ව දුම්රිය ගමන් යෑමට සූදානමක්

ජපානය ඉන්දියාවට බුලට් නමින් හදුන් වන අධිවේගී දුම්රිය පද්ධතියක් ඉදිකිරීමට අධාර කරන්න පොරොන්දු වෙලා. ඒ පිළිබද මූලික සැලසුම් කටයුතු මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙම පද්ධතියේ පලමු අදියර අහමදාබාද් සිට මුම්බායි දක්වා වෙන කිලෝමීටර් 500 දුර ප්‍රමානයක් ආවරණය කිරීමට නියමිතයි. එම පලමු අදියර සදහා රුපියල් ට්‍රිලියන 2 පමණ මුදලක් වැයවෙන බව ගනන් බලා තිබෙනවා.

මෙම නව අධිවේගී දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා දුම්රියක් ආසන 750 කින් සමන්විත වෙනවා. කිලෝමීටර් 500 පමණ වන ඒ දුර ප්‍රමාණය පැය 3ක පමණ කාලයකින් ගමන් කිරීමට හැකිවෙනවා. දැනට එම දුර ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය දුම්රියක් පැය 8ක පමණ කාලයක් ගත කරනවා. ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂම තාවය සීයට 60% පමණ වැඩිවීමක්.

එම දුම්රිය මාර්ගයේ වැඩකටයුතු 2022 වසර වනවිට නිමකිරීමට නියමිතයි.

දැනට පවතින දුම්රිය පද්ධතිය දිනකට මගින් මිලියන 22 ප්‍රවාහන කරනවාලු. එ කියන්නෙ ලංකාවෙ සම්පූර්ණ ජනගහනය හා සමාන පිරිසක් ඉන්දියාවෙ දුම්රියවල දිනපතා ගමන් කරනවා. ඊට අමතරව දැන් තියන දුම්රිය පද්ධතියේ අඩුපාඩු රාශියක් නිසා දිනපතා දුම්රිය ප්‍රමාද වෙනවලු. එක නිසා ඇතැම් පුද්ගලයන් මෙම නව ඉදිකිරීමට විරුද්ධයි ලූ, ඒ අය කියන්නේ දැන් තියන දෙවල් පිළිසකර කරන්න ඔන කියලලු. නමුත් එම ක්‍රියාමාර්ග සදහා අනුමැතිය පල කරන අය කියලා තියනවා අධිවේගී දුම්රිය පද්ධතිය මගින් නගර වල වාහන තදබදය අවම වෙලා නව ව්‍යාපාර සදහා මග පාදන වා කියලා.

ඉතින් මේ දුම්රිය මාර්ගය මෝදි මහත්තයා 2014 ඡන්දේදී දීපු මැතිවරණ පොරොන්දුවක්, එක නිසා තමයි එතුමාගේ ගම අයිති ප්‍රාන්තයේ පලමුවන පියවර ආරම්භ කරන්නේ.

මෙ දුම්රිය මාර්ගය ගැන විශේෂ කාරණා

- මෙම කිලෝමීටර් 500 වන මාර්ගය නිසා දැනට පැය අටක් ගත වන ගමන පැය තුනකට සීමා වනවා- ආරම්භය සහ අවසාන දුම්රිය පොළවල් දෙක අතර දුම්රිය පොළවල් 12
- එම මාර්ගය කිලෝමීටර් 7ක මුහුද යටින් ගමන් ගන්නා උමගකින් සමන්විතයි
- එම දුම්රිය උපරිම වේගය පැයට කිලෝමීටර් 350

ඔන්න ඉතින් අපිටත් ලගදිම දවසක ඉන්දියාවට වත් ගිහින් අධිවේගී දුම්රිය යන්න පුලුවන්


No comments:

Post a Comment

මේ ලිපිය පිලිබද ඔබගේ අදහස් ලියන්න, සංවාදයකට එන්න