මහුණ මගින් දොරගුලු විවර කිරීම ආරක්ෂාකාරී ද?


ඊයේ රෑ අපි ඇපල් අායතනය නිපදවූ නවතම දුරකතනය ආශ්‍රිත සිදුවීමක් සදහන් කලා.

එහි ආරක්ෂිත දොරගුලු විවර කිරීමට භාවිත කරන්නාගේ මුහුණ හදුනා ගැනිම මගින් කල හැකි තාක්ෂණයක් හදුන්වා දුන් බවත් අපි සදහන් කලා.

අද කියන්න යන්නෙ එවැනි තාක්ෂණයක් භාවිතා කිරීම ගැන හඩ නැගි අති යම් අදහස් ගැන.

මුලින්ම බොහෝ දෙනෙක් හට ගැටලුවක් වෙලා තියනවා මෙවැනි අගුල් ස්තාපනය කර ඇති දුරකතනයක ඇති තොරතුරු ආරක්ෂක නිලධාරියකු හෝ ද්වේශසහගත සිතුවිලිවලින් පැමිණි පුද්ගලයකුට පෙරට වඩා පහසුවෙන් අගුල් විවෘත කරන්න පුලුවන් කියලා. ඒ වගේම හයිජාබ් වස්ත්‍රයක් ඇද සිටින කාන්තාවක් මෙම තාක්ෂණය භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලත් සමහර දෙනෙක් අහලා තියනවා.

බොහෝදුරට කවුරුත් දන්න ක්‍රමවේදය තමයි ඡායාරූපයක් මගින් දොරගුලු ඇරීම, ඒ කියන්නේ දුරකතනයේ සටහන් වෙලා තියන පුද්ගලයාගේ සාමාන්‍ය ඉරියව් වලින් සමන්විත පින්තූරයක්.

මුහුණ හදුනා ගැනීමේ තාක්ෂණය සරලව කිව්වොත් එමගින් මහුන ආශ්‍රිත අංග ලක්ෂණ ප්‍රස්තාර ගත කිරීමක් තමයි කරන්නේ. එම ප්‍රස්තාරය මෙම ලිපියේ අලවා ඇති රූපය සමාන ප්‍රස්ථාරය ක්. එසේ ප්‍රස්තාර ගත කරන ලද ප්‍රස්තාර කිහිපයක් මතකයේ රදා ගන්නවා. ඉන් අනතුරුව මෙවලම් ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්තාවේ ගන්නා රූපයේ ප්‍රස්තාරය මතකයේ රදවා ඇති ප්‍රස්තාර සමග සසදා බලනවා. ප්‍රස්තාරගත කරන්න පුලුවන් පාත ගනන වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න එම මහණු හදුනාගැනීමේ තාක්ශණයට මහුනක් නිවැරදිව හදුනා ගැනීමට ඇති හැකියාව වැඩි වෙනවා.

රැවුලක් එහෙම වවන කෙනෙක් රැවුල ඇතු වයි නැතුව යි දෙකේම මූලාශ්‍ර මතකයට යොමු කරලා තියන්න වෙනවා. නැතිනම් එක්කෝ රැවුල තියන වෙලාවට හරි නැති වෙලාවට හරි විතරයි එම තාක්ෂණය මගින් අගුල් අරින්න පුලුවන්.

ඇපල් ආයතනය තවම මෙ තාක්ෂණයේ සීමා කිසිම දෙයක් නිකුත් කරලා නෑ. කොහොමත් අයිෆෝන් X දුරකථනය නොවැම්බර් මාසයේ තමයි වෙළද පොලට නිකුත් වෙන්නේ.


No comments:

Post a Comment

මේ ලිපිය පිලිබද ඔබගේ අදහස් ලියන්න, සංවාදයකට එන්න