සුනඛයන් ගන්ධය මගින් තමාව හදුනා ගන්නාබව විද්‍යාත්මකව සනාත වේ

සුනඛයාට තමන් හදුනා ගතහැකි විශිෂ්ට මානසික ශක්තියක් ඇතිබව මෑතකදී කරනලද පරික්ෂණයකින් සොයාගෙන තියනවා. මෙම සොයාගැනීමට සුවද ආශ්‍රිත කරනලද පරීක්ෂකයන් මගින් තමයි හෙළිදරව් වන්නේ.

මෙතෙක්කල් සුනඛයන් කන්නයකින් තමා හදුනාගැනීමට ඇති හැකියාව, MSR (mirror self-recognition) කියන ඇගයීම සමත් වෙලා තිබුනේ නෑ. මෙම පරික්ෂණයේදී භාවිතා කරනලද ඇගයීම හදුන් වන්නේ STSR (sniff test of self-recognition) කියලා, ගන්ධයක් මගින් තමා හදුනාගැනීමට ඇති හැකියාව, ඉතින් මෙම පරික්ෂණයට සුනඛයන් 36 දෙනෙක් තම හාම්පුතුන් සමග සහභාගි වෙලා තියනවා.

මෙම නිරීක්ෂණය නිසා සුනඛයන් වැනි ඇතැම් සතුන් දර්ශණය අවබෝධයට වඩා ගන්ධයක් අවබෝධය වැඩිය කියලා නිගමනයකට එන්න පුලුවන් කියලා ඔවහු පවසනවා.
ඔවු ඉතින් කතාව ඇත්ත නේ බල්ලෝ කොච්චරවත් ඉබ ඉබ ඉන්නවා තමයි මම දැකලා තියෙන්නේ, ඔය පොලිසියේ වැඩ වලටත් ඔවුන් භාවිතා කරන්නේ එමනිසා නේ. ඉතින් තමාගේ සීමාව ලකුණු කරන්න ගහ වටේ මුත්‍රා කරන්නේත් එක නිසා වෙන්න පුළුවන්


No comments:

Post a Comment

මේ ලිපිය පිලිබද ඔබගේ අදහස් ලියන්න, සංවාදයකට එන්න