චිනය ඩිසල් සහ පෙට්‍රල් රතවාහන තහනමකට සැලසුම් කරයි.

ලෝකයේ විශාලතම මෝටර් රථ වෙළඳ පොළ වන චීනය, ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් කාර් සහ වෑන් රථ නිෂ්පාදනය හා විකිණීම තහනම් කිරීමට සැලසුම් කරයි.

චීනයේ කර්මාන්ත අැමති පවසා ඇත්තේ එම ක්‍රියාමාර්ගය ගැනීමට අවශ්‍ය මූලික පර්යේෂණ දැනටමත් ආරම්භ කර ඇතිබවය.

පසුගිය වසරේ චීනයේ මෝටර් රථ මිලියන 28 ක් නිෂ්පාදනය කර තිබෙනවා. එක ගෝලීය නිෂ්පාදනයෙන් 1/3 පමණ වනවා. 2040 වන විට ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් වාහන තහනම් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති එක්සත් රාජධානිය හා ප්‍රන්සය යන රටවල් ලැහැස්ති වෙලා ඉන්නේ. එම පියවර ගැනීම හේතු වුනේ  පරිසර දූෂණය සහ කාබන් විමෝචනය අවම කිරීමයි.

වොල්වෝ
සමාගම (Volvo) දැන් අයිති චීනයට, ඒ සමාගම 2019 වර්ශයේ ප්‍රතම විදුලිබල ඇන්ජිම හදුන්වා දීමට බලාපොරොත්තු වනවා. ඔවුන් 2025 වසර වනවිට විදුලිය මගින් ක්‍රියාකරන කාර් මිලියන 1ක් අලවි කිරීමට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. නිසාන්, ෆෝර්ඩ් සහ ගෙනරල් මෝටර්ස් ආයතන චිනයේ විදුලි කාර් නිෂ්පාදනය සැලසුම් කරලා ඉවරයි. චිනය ලෝකයේ ඛනිජතෙල් භාවිතා කරන්නන් අතින් දෙවන ස්නානය හිමිකර ගන්නවා, හැබැයි මේ ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව අනිවාර්යෙන් ඒ වාර්තාවට හිමිකම් කියන්න ලැබෙන්නේ නෑ.

 ඉතින් අපේ ලංකාවටත් මේවගේ විදුලිබලය මගින් ගමන් කරන කාර් ආනයනය කරන්න පුලුවන් උනොත් හැමෝටම පරිසරකාමීන් වෙලා, අතේ මුදල් ටිකත් පිරිමහ ගෙන, නැදැ්‍යෝ ටිකත් බලාගෙන එන්න පුලුවන්. ලංකාවේ රජයත් පාරිභෝගිකයන්ට එවැනි රත ආනයන කිරීමට බදු සහන පහසුකම් ඇති කිරීමට කටයුතු කලොත් අර ප්ලාස්ටික් ශොපින් බෑග් තහනම මගින් ආරම්භකර ඒ පරිසර හිමිකාරීත්වය තවදුරටත් තහවුරු වෙනවා.


No comments:

Post a Comment

මේ ලිපිය පිලිබද ඔබගේ අදහස් ලියන්න, සංවාදයකට එන්න