වට්ස් ඇප් වලට ලගදීම එන වෙනස් කම්

මුහුණු පොත් සමාගම වට්ස්ඇප් සමාගම මිලට මිලදී ගත්තේ රුපියල් ට්‍රිලියන 1.9 විතර ප්‍රමාණයකට.

නමුත් අද වෙන තුරු කිසිදු ආදායම් මාර්ගයක් වට්ස්ඇප් තුලින් ලැබෙන්නේ නෑ.
හැබැයි මෙ තත්වය ලගදිම වෙනස් වෙන්නට පුලුවන් බව ආරංචි වෙනවා.

වට්ස්ඇප් මිලදී ගත්තත් තවම ස්වාධීනව කටයුතු කරගෙන යනවා, එහි ජේෂ්ඨ නිලධාරියෙකු පවසන අන්දමට මුදල් අයකිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ ව්‍යාපාර සදහා විශේෂයෙන් නිකුත් කිරිමට බලාපොරොත්තු වන වට්ස්ඇප් ෆෝර් බිස්නස් කියන වැඩසටහන තුලින්,
එම වැඩසටහන මගින් සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් හා සම්බන්ධ විමට ගාස්තුවක් අයකර ගැනීම ඔවුන් ගේ උත්සාහය වේ.

ඉතින් එම නිසා පාරිභෝගික අප සැමගේ දෛනික වට්ස්ඇප් භාවිතයට කිසිදු වෙනසක් ඇතිවන බවක් පෙනෙන්නේ නෑ, හැබැයි සමහරවිට ව්‍යාපාර මගින් එ වන්නා වූ වෙළද දැන්වීමි පෙනෙන්නට පුලුවන්.


No comments:

Post a Comment

මේ ලිපිය පිලිබද ඔබගේ අදහස් ලියන්න, සංවාදයකට එන්න