පිලිකා සැත්කම් වල සාර්තකත්වය වැඩිකරන පෑනක්

අද කියන්න යන කතාව පිළිකා රෝගීන්ට ඉතා වැදගත්, ඒතමයි පිළිකාවක් ඉවත්කිරීමේ සැත්කමක් 96% සාර්ථක කරගත හැකි අලුත් සොයාගැනීමක් ගැන.

 එම උපකරණය ඇමරිකාවේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ විශ්විද්‍යාලයක් විසින් තමයි සොයාගන්නා ලද්දේ, එ් උපකරණය පෑනක් ස්වරුපයක් ගන්නවා. මෙම පෑන ශල්‍යකර්මයක් කරන අවස්ථාවක පිළිකාා සෛල නිවැරදිව හදුනාගැනීමට බාවිතා කරන්න පුලුවන්.

දොස්තරවරු කියන විදිහට පිළිකා ඉවත් කිරීමේ සැත්කම වලදී මුහුණපෑමට සිදුවන විශාලම ගැටළුව තමයි පිළික සෛල නිවරදිව හදුනා ගැනීමට නොහැකිවීම, බොහෝ විට සැත්කම අවසන් වූ විට ඉවත් ක‍රන්න නොහැකිවූ පිළිකා සෛල තිබීම නිසා සැත්කමේ සාර්තකත්වය අඩපනවීමක් වෙනවාලු. මෙම තාක්ෂණය භාවිතයෙන් එවැනි සිදුවීම් අවම කරගත්න පුළුවන් කියලා තමා මේ දොස්තරලා දැන් කියන්නේ.

පිළිකා සෛල සහ සාමාන්‍ය සෛල අභ්‍යන්තර වර්දනය තියන වෙනසක් ආශ්‍රිතව තමයි මෙම තාක්ෂණ මෙවලම නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ශල්‍යකර්මයක් කරන අවස්ථාවේ මෙම පැන මගින් සෛලය ඇතුලට ජල බින්දුවක් යොමු කරලා ස්වල්ප මොහොතකින් නැවත එම ජල අංශු උරාගැනීමක් කරනවා. අනතුරැව ඒ හා සම්බන්ධව ඇති පරිගණකයක් මගින් එම ජල අංශුව හා මිශ්‍රව ඇති අනිකුත් රසායන දුව්‍ය මැන බැලීමක් සිදුවනවා. එමගින් පිලිකා සෛල සහ නිරෝගී සෛල වෙන්කර හදුනා ගන්න පුලුවන් වනවා.

දැනට කරපු පරීක්ෂණ වලින් 96% සාර්තක පුතිඵල දැක ගන්නට ලැබිලා තියනවා. ඒ සැත්කම් 253 අනතුරුව ගණනය කරන ලද වාර්තාවක් අනුව. මෙම තාක්ෂණය යුතු පෑන් මාස්ස්පෙක් නමින් හදුන්වනවා. අපේ ශ්‍රි ලංකාවේ කලුබෝවිල ඉස්පිරිතාලේට මේ තාක්ශණය හැකි ඉක්මනින් ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්තනා කරමු


No comments:

Post a Comment

මේ ලිපිය පිලිබද ඔබගේ අදහස් ලියන්න, සංවාදයකට එන්න