ලදකගේ සුරාන්තයට ලගාවීමට ගත හැකි පියවර

සංසර්ගයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ අප්‍රමාණය. එම ප්‍රතිලාභ ගැනීමට සුරතාන්තය කරා හබා යාමක් අවශ්‍ය වන්නේ නෑ. සිප ගැනීම වැලද ගැනීම වැනි සරල ක්‍රියාකාරකම් මගින් රුදිර පීඩනය අඩුකරගැනීම සහ මානසික ආතතිය අවම කරගැනීම වැනි ප්‍රතිලාබ ලබාගන්න පුලුවන්.

සංසර්ගයේ ආස්වාදය ලබන්න සංසර්ගයේ යෙදීම අවශ්‍ය නෑ කියලා ලගදී කරනලද සමීක්ෂණයක් මගින් නිගමනය කරලා තියනවා. එම සමීක්ෂණයට සම්බන්ධ වෙච්ච කාන්තාවන් කියලා තියෙන්නේ ඔවුන්ට තම භගශිශ්නිකාව උත්තේජනයක් පමනක් ප්‍රමානවත් කියලා

බොහෝ විට සංසර්ගයේ යෙදුන විට කාන්තාවක් සූරාත්තයට සිදුවන්නේ නැතිබව හෙලිදරවි වෙලා තියනවා. ඉතින් නිසා එවැනි සුරාත්තයක් කරා ලගාකරවීම සාමාන්‍ය සංසර්ග ක්‍රියාකාරකමට වඩා වෙනත් එහා ආශ්‍රිත හැගීම් දනවන දේවල් කරන්න වෙනවා

සුරාන්තය ලබන විට දැනෙන හැගීම හැම වෙලාවෙම එක වගේ නෑ කියලත් මේ සමීක්ෂණයේ තහවුරුවූ වෙලා තියනවා. හැබැයි වැඩිපුර හැඟීමක් දැනෙන්න වැඩිපුර කාලයක් අත්‍යාවශ්‍ය නෑ කියලත් නිගමනය වෙලා තියනවා

වැලද ගත යුතු ආකරය, සිපගත යුතු ස්තානය ගැන මනා පලපුරුද්දක් ඇති පිරිමියකු සමග එකතු වනවිට කාන්තාවන් ලද හැගීම් වර්ධනයක් තිබුනා කියලා කියනවා. සංසර්ගය සදහා භාවිතා කරන සෙල්ලම් භාණ්ඩ මාර්ගයෙන් සතුට තවා වැඩි කරගන්න පුලුවන් කියලත් කියනවා


No comments:

Post a Comment

මේ ලිපිය පිලිබද ඔබගේ අදහස් ලියන්න, සංවාදයකට එන්න